Филмови деце

Филмови деце / Animated movies by children

Хајде да отчепимо фантазију / Let's uncork the fantasy

Irene Tedeschi, Italy / Италија

Током година, учитељица Катија је скупила стотине шарених капица свих облика и величина. Када је дошло време да она и разреди којима је предавала сниме стоп-моушн филм, одмах је знала: капе ће оживети!

Over the years, the teacher Catia has collected hundreds of colored caps of all shapes and sizes. When the time came for her and her classes to make a stop-motion film, she had no doubts: our caps will come to life!

Што уста зборе, то руке творе / What mouth speaks, hands make

Group of authors / Група аутора, Croatia / Хрватска

Филм је снимила група деце од 10 до 13 година, у техници стоп анимације глине и руку. Музичка тема филма је композиција Иве Робића “Та твоја рука мала”.

The film was made by the group of children from10 to 13 years, in the technique of stop animation of clay and hands. The musical theme of the film is the composition of Ivo Robić Ta tvoja ruka mala. 

Ја сам најбољи / I am the best

María Ortega, Spain / Шпанија

Нико нија дошао на дечаков рођендан. Љут, одлази да пита пријатеље зашто нису дошли, и добија одговор који није очекивао.

A boy arrives at his birthday party and no one is there. Angry, he goes to ask his friends why they haven’t come, but he doesn’t expect the answer he gets.

Недеља / Sunday

Fausta Pereira, Portugal / Португал

Ми смо направљени од прича, а деца имају посебан начин да повуку границу између фикције и стварности – начин који укључује и страх и наду. Овај филм је снимила избегличка заједница из новог кампа Мавровуни на Лесбосу током радионице анимације за „Отворени камп – нови наратив деце у избегличким камповима“.

We are made of stories, and children have a very special way of drawing a line between fiction and reality, a way that mixes fears and hope. This film was made by the refugee community from the new Mavrovouni camp in Lesvos during an animation workshop for “Open Camp – a new narrative from children in refugee camps”.

Змај / Dragon

Group of authors / Група аутора,  Estonia / Естонија

Однос детета и мајке очима детета.

The relationship between a child and a mother through the eyes of a child.

Чај за двоје / Tea for two

Dora Bosnić, Croatia / Хрватска

Девојчица добија позив на чај од свог пријатеља, али се успут дешавају неочекиване ствари.

A girl receives an invitation to tea from her friend, but unexpected things happen along the way.

Живот моје мачке / My cat's life

Matilde Dionísio, Portugal / Португал

Ово је филм о Франциски, сивој мачки. Франциска мисли да је веома посебна, воли воду и грли своју власницу Матилду.

This is a film about Francisca, a grey and loving cat. Francisca thinks she’s very special, loves water and hugging her owner Matilde.

Aistor

Group of authors / Група аутора, Croatia / Хрватска

Глинени ликови, инспирисани проблемом свог творца, изнели су своје проблеме које нису могли сами да реше. Сви су препознали Аистора, који све зна и све може, као једино решење које би решило њихове проблеме.

The clay characters, inspired by their creator’s problem, expressed their issues that they couldn’t solve on their own. They all recognized Aistor, who knows everything and can do anything, as the only solution that would solve their problems.

Легенда о Велебаби / Legend of Velebaba

Group of authors / Група аутора, Slovenia / Словенија

Прича из јужног краја Словеније, Беле Крајине, о томе како је настало брдо Кучар.

Legend of Velebaba tells a story from the southern region of Slovenia, Bela Krajina, how the hill Kučar was made.

Вода / Water

Group of authors / Група аутора, Slovenia / Словенија 

Анимирани филм за подизање свести о економичној употреби воде.

Awareness-raising animated film about economical use of water.

Палачинке / Pancakes

Чугунова Арина, Russian Federation /  Ruska Federacija

The main character, Pavlik, teaches everyone how to bake pancakes. But words and deeds may not match.

Главни лик, Павлик, учи све како да пеку палачинке. Али речи и дела се можда не поклапају.

Гост / Guest

Мультстудия «Володя Морковкин», Russian Federation / Руска Федерација

Прича говори о девојчици која је дошла у посету својој браћи, а они су се посвађали.

The story is about a girl who came to visit her brothers, and they got into a fight.