Филм уводи ствараоца у интелектуалну, емотивну и духовну авантуру. Млади стварају захваљујући убрзаном развоју технологије, али и свеприсутној људској радозналости. У Србији, школе филма за децу и омладину су основа из које се развијају будући студенти и професионалци и тренутно су једине у којима се учи азбука филма. Обавеза друштва је да напредује па и у пружању подршке новим нараштајима који желе да своје емоције, стрепње и наде изражавају путем заиста сложене форме — филма. Филм је за младе ауторе отворена могућност да се мисли , осећа, сугерише и гради један нови свет, до скора приступачан само професионалцима.

Током “ММ феста” биће одржане две конференције на тему “Филм и анимација у систему образовања”.

1. део интернационална виртуелна конференција, „Филм и анимација као контекст опште културе и наставног процеса“

22. новембар 2020 године, у 11 часова.
Аутор концепта др ум. Снежана Трстењак.
Конференцију води Злата Попов

 • У оквиру међународне конференције, уметници ће преко интернета поделити искуство у оквиру следећих тема:
 • Филм у настави, да или не?
 • Филм и анимација, да ли су имплементирани у наставни план и програм у вашој земљи?
 • Осврт на значаj савремених технологиja у настави
 • Значаj анимациje y савладавању градива
 • Значаj анимациje у раду са ученицима
 • Неговање критичког мишљења наспрам усвајања репродуктивног знања
 • Осврт на интересовања деце и омладине у оквиру видео продукције
 • Филм као аудио-визуелна уметност- умрежавање знања кроз више предмета
2. део: национална стручно-научна конференција уметничких удружења “Филм и анимација у систему образовања Србије”, као припрема будуће националне стратегије за кинематографију

Сремски Карловци, 23. новембар 2020 године, у 11 часова. Еколошки центар „Радуловачки“
Председава: Божидар Зечевић, председник заједничке комисије уметничких удружења Србије
Модератор: Снежана Трстењак
Аутор концепта: Зоран Стефановић, потпредседник комисије

 • Чланови професионалних уметничких и научних удружења ће дискутовати о следећим темама:
 • Место филма у систему образовања у Србији;
 • Српска филмска култура као део данашње опште културе;
 • Српска филмска историја као део историје српске културе;
 • Педагошке и комуникацијске предности филма и анимације;
 • Одрживост филма унутар наставног програма;
 • Законски оквир филма у систему образовања Србије;
 • Продукцијски оквир у систему образовања Србије;
 • Могуће улоге постојећих установа: министарстава Владе Србије, Филмског центра Србије, Центра аматерског филма Србије, професионалних удружења, локалних самоуправа, јавног и приватног сектора…;
 • Психолошки фактори коришћења филма за ђаке и наставнике;
 • Развојне предности увођења филма у школе;
 • Одрживост увођења филма у педагошку праксу у Србији;
 • Филм у светлу специфичности делова система образовања: деца са посебним потребама, уметничке школе, војне школе, занатске школе, богословије, кућна настава…;
 • Филм као наставно средство;
 • Основи филмске и анимацијске продукције у школама;
 • Школски филм у односу на школски стрип, књижевност, ликовне и драмске уметности;
 • Технологија из џепа: коришћење личне мобилне технологије у „филмизацији“ наставе;
 • Филмско продукцијско и медијско образовање као део дуалног образовања;
 • Филмске склоности деце и омладине – историјски пресек и данашње стање;
 • Упоређење Србије са земљама некадашње Југославије;
 • Став појединачних професионалних удружења из разних уметности о враћању филмске културе у школе;
 • Филм, анимација и фотографија као средство документовања културе и епохе.