О конференцији можете прочитати на следећој вези: https://filmuskole.weebly.com