ММ фест је израстaо из међународног анимационог пројекта “Мултимост”.
Пројекат је покренут 2016. године са намером да подстакне децу и омладину прво Србије и Русије, а затим и других земаља на сарадњу кроз креативно стваралаштво, на учење језика, на изучавање своје и упознавање других култура, на истраживање, повезивање и дружење. Са растом броја учесника пројекат добија такмичарски карактер и 2020. прераста у Фестивал дечијег и омладинског анимираног филма.

Циљeви фестивала

– Популаризација дечијег и омладинског анимираног филма, али и промоција ауторског, уметничког анимираног филма.
– Успостављање међународне сарадње између деце и омладине која се базира на креативном стваралаштву.
– Развијање стваралачког мишљења код деце и омладине уз примену нових технологија.
– Промоција културног наслеђа, исказивање свог идентитета на афирмантиван начин и упознавање других култура.
– Развијање језичких компетенција деце и омладине.
– Подстицање деце да размишљају о вредностима на којима почива људска цивилизација: доброти, лепоти, пријатељству, сарадњи, породици, очувању природе.e