Сарадња ММфеста и Средње школе за дизајн “Богдан Шупут” из Новог Сада полако прелази у традицију. Школу је 08. фебруара посетио уметнички директор фестивала др Владимир Димовски и ученике 4. године смера Техничар дизајна графике упознао са значајем фестивала, са карактеристикама ауторског анимираног филма и дао јасне смернице шта треба да садржи фестивласки плакат.

Ученици ће израђивати плакат у оквиру наставе предмета Графички дизајн под руководством професорице Слађане Екрес. Сви плакати биће одштампани и током фестивала биће организована изложба радова ученика. Најбољи рад постаће званични плакат фестивала за 2024. и његови мотиви ће представљати основ за израду комплетног визуелног идентитета фестивала за ову годину. Аутору победничког рада следи симболична награда и наравно, значајна референца за даљи професионални развој.

На крају предавања ученицима је приказан победнички филм прошлогдошњег фестивала, који је идејом и стилом оставио приметан утисак, и чини се неке од ученика заинтересовао за уметност анимације.