Културни центар Новог Сада

Католичка порта 5, Нови Сад

КС Свилара

Ђорђа Рајковића 6б, Нови Сад

Еколошки центар Радуловачки

Митр. Стратимировића 5, Ср. Карловци